Dauroh Kitab Matan at-Tanbih

Kitab At tanbih As Syirazi

Adalah Kitab Mukhtashar (ringkas) dalam pokok-pokok fiqh Mazhab Syafi’i; jika dibaca oleh pemula/pelajar dan difahaminya, dia akan terfahamkan pada sebagian besar masalah-masalah fiqh, dan jika dibaca oleh seorang muntahi (pakar), dia akan ingat semua persoalan fiqh, InsyaAllah – Imam Asy Syirazi

An-Nawawi mengatakan: At-Tanbih adalah satu dari lima (5) kitab yang paling kesohor di kalangan Syafi’iyah, dan paling banyak beredar di antara mereka dan kalangan lainnya, baik kalangan khusus maupun pelajar.

As-Shafadi mengatakan: Dalam at-Tanbih ada dua belas ribu (12.000) masalah fiqh yang masing-masing tidak dituangkan oleh as-Syirazi kecuali beliau wudhu dan shalat dua rakaat terlebih dulu dengan harapan memberikan manfaat kepada orang yg mempelajarinya.

Imam As-Syirazi

Imam AsSyirazi diberi nama laqab (nama pujian) Jamaluddin, dan nama kunyah Abu Ishaq. Nama aslinya adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzabadi as-Syirazi, lahir pada 393 dan wafat pada 475 H

As-Syirazi adalah faqih, ushuli, muhaddits, sastrawan dan sekaligus sejahrawan. Dialah orang yang mendapat gelar “Syekh” langsung dari Nabi Muhammad -shallallahu ‘alayhi waalihi wasallam – ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah.

As-Syirazi ¬†adalah punjer Mazhab Syafi’i pada masanya. Beliau adalah imam bagi seluruh ulama Mazhab Syafi’i dan para Mufti dalam Mazhab ini

Aqdhal Qudhat al-Mawardi mengatakan: Aku belum pernah melihat orang seperti Abu Ishaq as-Syirazi. Andai Imam Asy-Syafi’i melihatnya, niscaya beliau akan ‘berhias’ dengan as-Syirazi.

As-Sam’ani dalam al-Ansab (1/417) mengatakan: As-Syirazi adalah imamnya dunia tanpa diragukan lagi.

Salah satu imam Mazhab Hanafi bahkan mengatakan: Syekh Abu Ishaq adalah Amirul Mukminin dalam fiqh.

kata Imam Abu Abdillah at-Thabari: “Aku pernah mendengar suara dari dalam Ka’bah: Barangsiapa ingin faham agama, maka dia harus memahami kitab at-Tanbih.

Ustadz Utsman Zahid as-Sidany

Ustadz Utsman Zahid As-Sidaniy. Kyai Muda kelahiran Sedan, Rembang ini memulai Pendidikan Pesantren di Rumahnya. Langsung dididik dan dibina oleh keluarga yang sangat dekat dengan Kitab Kuning.

Lama talaqqy dengan guru beliau, KH. Minanurrahman yang merupakan menantu sekaligus murid kesayangan Syekh Abul Fadhol Senori (Mbah Fadhol, Murid kehormatan KH. Hasyim Asy’ari), dan kyai-kyai lainnya di Sedan, seperti KH. Haizul Ma’ali, Kyai Muslih Khazin, KH. Mahmud Dahlan, dll. Kemudian melanjutkan mengajar dan belajar di Situbondo, kemudian dilanjutkan ke Bangkalan Madura.

Beliau menulis kitab berbahasa Arab; Fiqih Busana Muslimah dan menterjemahkan kitab-kitab, Salah satunya Al-Jihad wa al-Qital (Disertasi Doktoral yang tebal dan fenomenal di bidangnya, karya Dr. Khair Haikal)

Kini beliau diamanahi mendidik santriwati-santriwati di salah satu pondok pesantren muslimah yang cukup tua, yang telah berdiri  sejak tahun 1931 di kota Solo.

FASILITAS DAUROH KITAB MATAN
AT-TANBIH KARYA AS-SYIRAZI

KURIKULUM

Kurikulum mudah dipahami oleh peserta dari berbagai kalangan usia.

KAJIAN LIVE INTERAKTIF

Materi diberikan langsung oleh pengasuh yang kompeten secara live di kelas virtual yang interaktif.

REKAMAN EKSKLUSIF

Rekaman kelas dapat diakses dan diputar kembali kapanpun, agar dapat memahami materi yang disampaikan.

MATERI PDF

Materi diberikan dalam format file PDF dan dapat dicetak sendiri sebagai arsip dan review pelajaran.

PILIH INFAQ BULANAN
SESUAI KEMAMPUAN ANDA

INFAQ BULANAN 25 RIBU

INFAQ BULANAN 50 RIBU

INFAQ BULANAN 75 RIBU