PILIH SPP BULANAN TERBAIK ANDA

Kitab Irwa' al-Shadi min Namir al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam Karya Syaikh Muhammad Ahmad al-Nadi Adalah kitab yang memperjelas kitab al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani dalam bentuk:

1. Penjelasan dengan perumusan poin-poin utama
2. Penjelasan dengan tabel
3. Penjelasan dengan peraga dan mind map

Solusi Mendasar Kegelapan Resesi besar Ekonomi yang digadang gadang akan menerpa tahun depan setelah Eropa tahun ini tumbang.

Ustadz YUANA RYAN TRESNA MAG

Pendidikan Formal:

 • Magister Ekonomi Syariah di UIN Bandung
 • Magister Ilmu Hadits di UIN Bandung
 • Pendidikan Doktor Kajian Hadits di UIN Bandung (Cuti, Penulisan Disertasi)
 • Pendidikan Magister-Doktor Kajian Turats di Jami'ah Dual Arabiyyah Mesir
 • Pendidikan Doktor Ilmu Hadits di Jam'iah Islamiyyah Minnesota (Penulisan Disertasi)

Pendidikan Non Formal:

 • Ponpes At-Taufiq Kab. Sukabumi
 • Ma’had Al Imarat Bandung
 • Pusat Kajian Hadits Perguruan Al Mughni Jakarta
 • Ponpes Madinatul ‘Ulum Bandung
 • Ruwaq 'Ulum Syar'iyyah Al-Jami' Al-Azhar Mesir pada Program Kekhususan Tafsir dan Hadits
 • Berbagai Talaqqi 'Ulum Syar'iyyah

Aktivitas dan Organisasi:

 • Mudir Ma’had Darul Hadits Khadimus Sunnah Bandung
 • Pembina Utama Rumah Mahasiswa Markaz Birrulwalidain di Kairo
 • Pengisi Kajian Tsaqafah Program Tasqif
 • Fasilitator di Kelas Hijrah

PILIH SPP BULANAN TERBAIK ANDA