mempersembahkan
Ngaji Kitab
FIQIH MUAMALAH MAZHAB SYAFI'I

Kitab Matan At-Tanbih
Karya Imam as-Syirazi

Kitab At-Tanbih

Adalah Kitab Mukhtashar (ringkas) dalam pokok-pokok fiqh Mazhab Syafi’i; jika dibaca oleh pemula/pelajar dan difahaminya, dia akan terfahamkan pada sebagian besar masalah-masalah fiqh (termasuk salah satunya tentang MUAMALAH), dan jika dibaca oleh seorang muntahi (pakar), dia akan ingat semua persoalan fiqh, InsyaAllah – Imam Asy Syirazi

An-Nawawi mengatakan: At-Tanbih adalah satu dari lima (5) kitab yang paling kesohor di kalangan Syafi’iyah, dan paling banyak beredar di antara mereka dan kalangan lainnya, baik kalangan khusus maupun pelajar.

As-Shafadi mengatakan: Dalam at-Tanbih ada dua belas ribu (12.000) masalah fiqh yang masing-masing tidak dituangkan oleh as-Syirazi kecuali beliau wudhu dan shalat dua rakaat terlebih dulu dengan harapan memberikan manfaat kepada orang yg mempelajarinya.

Imam As-Syirazi

Imam AsSyirazi diberi nama laqab (nama pujian) Jamaluddin, dan nama kunyah Abu Ishaq. Nama aslinya adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzabadi as-Syirazi, lahir pada 393 dan wafat pada 475 H.

As-Syirazi adalah faqih, ushuli, muhaddits, sastrawan dan sekaligus sejahrawan. Dialah orang yang mendapat gelar “Syekh” langsung dari Nabi Muhammad -shallallahu ‘alayhi waalihi wasallam – ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah.

As-Syirazi ¬†adalah punjer Mazhab Syafi’i pada masanya. Beliau adalah imam bagi seluruh ulama Mazhab Syafi’i dan para Mufti dalam Mazhab ini.

Aqdhal Qudhat al-Mawardi mengatakan: Aku belum pernah melihat orang seperti Abu Ishaq as-Syirazi. Andai Imam Asy-Syafi’i melihatnya, niscaya beliau akan ‘berhias’ dengan as-Syirazi.

As-Sam’ani dalam al-Ansab (1/417) mengatakan: As-Syirazi adalah imamnya dunia tanpa diragukan lagi.

Salah satu imam Mazhab Hanafi bahkan mengatakan: Syekh Abu Ishaq adalah Amirul Mukminin dalam fiqh.

kata Imam Abu Abdillah at-Thabari: “Aku pernah mendengar suara dari dalam Ka’bah: Barangsiapa ingin faham agama, maka dia harus memahami kitab at-Tanbih.

Ustadz UTSMAN ZAHID AS-SIDANY

Ustadz Utsman Zahid As-Sidaniy. Kyai Muda kelahiran Sedan, Rembang ini memulai Pendidikan Pesantren di Rumahnya. Langsung dididik dan dibina oleh keluarga yang sangat dekat dengan Kitab Kuning.

Lama talaqqy dengan guru beliau, KH. Minanurrahman yang merupakan menantu sekaligus murid kesayangan Syekh Abul Fadhol Senori (Mbah Fadhol, Murid kehormatan KH. Hasyim Asy’ari), dan kyai-kyai lainnya di Sedan, seperti KH. Haizul Ma’ali, Kyai Muslih Khazin, KH. Mahmud Dahlan, dll. Kemudian melanjutkan mengajar dan belajar di Situbondo, kemudian dilanjutkan ke Bangkalan Madura.

Beliau menulis kitab berbahasa Arab; Fiqih Busana Muslimah dan menterjemahkan kitab-kitab, Salah satunya Al-Jihad wa al-Qital (Disertasi Doktoral yang tebal dan fenomenal di bidangnya, karya Dr. Khair Haikal).

Kini beliau diamanahi mendidik santriwati-santriwati di salah satu pondok pesantren muslimah yang cukup tua, yang telah berdiri  sejak tahun 1931 di kota Solo.

FASILITAS NGAJI KITAB
FIQIH MUAMALAH MAZHAB SYAFI'I

NGAJI KITAB

Metode "Ngaji Kitab" baris per-baris, paragraf per-paragraf, sehingga akan mengasah kemampuan berbahasa Arab bagi peserta.

KURIKULUM

Kurikulum yang komprehensif, dengan durasi pembelajaran hingga 3 semester.

KAJIAN LIVE INTERAKTIF

Disampaikan langsung oleh pengasuh yang kompeten secara live di kelas virtual yang interaktif.

REKAMAN EKSKLUSIF

Rekaman kelas dapat diakses dan diputar kembali kapanpun, agar dapat mendalami materi yang disampaikan.

UNTUK MATERI PEMBELAJARAN SELENGKAP INI
ANDA HANYA BUTUH MENGELUARKAN SPP

Sampai Jumpa di Kelas!
Barakallahufiikum.

Copyright © TASQIF Pesantren Digital.